Енергетика тримається саме на “трьох китах”

на  главную

Пригадуєте шкільний плакат з трьома китами, які тримають на собі Землю? Чи не усміхалися ми над наївністю давніх китайців, щодо їхніх уявлень про світобудову? Мало хто з чистою совістю зможе дати заперечну відповідь. Проходять роки і той, хто далі цікавиться влаштуванням нашого світу починає помічати, що чомусь число три відіграє суттєву роль. Три зрізи часу: минуле, теперішнє, майбутнє; три просторові координати – Всесвіт складається з простору, матерії і часу. Весь світ ми ділимо на “Я”, “Не – Я” та відношення між “Я” і рештою світу.
Без води, повітря, землі під ногами - людина немислима. Життя торжествує завдяки тому, що безперервно перепускає крізь себе три нероздільні потоки - речовину, енергію, інформацію. Людині потрібна: Батьківщина, любов, свобода…
В численних релігіях число три відіграє чи не найголовнішу роль і т.д. І лише тоді стає зрозуміло, що “кити” – то символи, які відображають принципи побудови нашого світу, і в цьому розумінні світ справді тримається саме на трьох (а не на одному чи двох) “китах”.
Зараз ми ледве наближаємося до розуміння природи часу, але впевнено можна сказати, що час тісно пов’язані з простором і всіма тілами та явищами нашого світу. Вочевидь простір, матерія та час (своєрідні три “кити” нашого Всесвіту) тісно взаємопов’язані між собою. Не тільки перебіг будь-якої події відбувається в часі, а й час у свою чергу пов'язаний з усіма явищами, що відбуваються у природі.Albert_Einstein
Саме так просторово-часові уявлення змінилися завдяки розробленої в 1905 р. А. Енштейном теорії “Повної енергії рухомого тіла” (Е), яка дорівнює масі тіла (m) помножену на квадрат швидкості світла у вакуумі (с2). Ми бачимо, що три параметри відіграють головну роль.
Вже після появи теорії А. Енштейна американський астроном Едвін Хаббл у 1929 – 1931 рр. обнародував результати своїх спостережень руху галактик. Виявилося, що галактики розбігаються (об`єктивними властивостями Всесвіту є червоне зміщення у спектрах випромінювання інших галактик, пропорційне відстаням до них). Це відкриття було розтлумачено на основі ефекту Допплера, як взаємне віддалення галактик) – тобто Світ і насправді розширюється та змінює свої три просторові координати. Фізики-теоретики в 1998р. підтвердили висунуту гіпотезу А. Енштейном про існування негативного притягання галактик, яке діє тільки на величезних астрономічних відстанях і в гігантських об`ємах космічного простору, та розсуває галактики і галактичні скупчення, дедалі більше віддаляє їх одна від одної. Швидкість розсування галактик (Y) дорівнює константі Хаббла (H) помножену на відстань між галактиками (r). Отже маємо знову три суттєві параметри.
У чому ж полягає сама ідея того, що енергетика “тримається саме на трьох китах” і чи може вона якимось чином перегукуватися з базовими ідеями наших предків? Спробуємо стисло обгрунтувати запропоноване ствердження.
Як же побудована енергетика? Як правило, більшість уявлень про неї (не враховуючи фахівців-енергетиків) не виходять за рамки споживача, якого мало цікавить – за рахунок якого джерела енергії рухаються потяги, трамваї, горить світло у містах та селах, подається тепло в оселі тощо.
Отже, енергетичний котел (К), парова турбіна (Т), генератор (Г) - три “кити” (узагальнені символи).
Цікаво простежити далі.turbine
Робота (l0) в довільному циклі теплового двигуна дорівнює підведеній теплоті до робочого теплоносія (q1) мінус відведену теплоту від робочого теплоносія (q2). Як бачимо знову узагальнені три параметри.
Ентальпія насиченої пари теплоносія (і") перевищує ентальпію живильної води енергетичного котла в умовах насичення (і') точнісінько на величину теплоти пароутворення (r). Також три параметри.
Після енергетичного котла енергоносій – перегріта пара, при проходженні через парову турбіну також постійно розширюється та змінює свої три параметри: тиск (Р), температуру (t) та ступінь сухості (х).
Коефіцієнт корисної дії парової турбіни (k) дорівнює відношенню використаного теплоперепаду теплоносія в турбіні (Hі) до теплоти теплоносія на вході у турбіну (Н0). Знову узагальнені три параметри.
Трифазний генератор змінного струму виробляє потужність: активну
(Р), реактивну індуктивну (QL), реактивну ємнісну (QC) – три потужності!
Доцільно нагадати, що з усіх природних і штучно створених елементів періодичної системи Д.І. Менделєєва ланцюгова реакція поділу практично здійснена у промислових масштабах, в тому числі і для енергетики, тільки: в урані – 235, урані – 233, плутонії – 239!
В природі існують три ряди радіоактивних перетворень (або сімейств), родоначальниками яких є уран – 238 (ряд урану), торій – 232 (ряд торія) і уран 235 – (ряд актиноурана). Кінцевими продуктами у всіх трьох випадках є ізотопи свинцю:
– в першому випадку Pb - 206;
– в другому випадку Pb - 208 ;
– в третьому випадку Pb - 207 , знову узагальнені три ізотопи.
Енергія, що вивільняється при поділі атомів, перетворюється на тепло, потім воно за допомогою спеціальних технічних пристроїв - ядерного реактора використовується для одержання теплоносія – пари, далі турбіна (Т), генератор (Г). Знову три узагальнені символи.
В гідроенергетиці: рухома річка, водяна турбіна, генератор – три узагальнені символи…
Сподіваємося, що ми переконали читача у нашому ствердженні і думаємо, він сам згадає багато прикладів, як в енергетиці, так і в інших галузях сучасних знань, які відповідають ствердженню давніх китайців. Неправильне розуміння того, що залишили нам у спадок мудрі предки дозволило нам у душі зверхньо насміхатися над їхньою мудрістю. Чи не ховається за скепсисом нерозуміння (або спотворене розуміння) самої базисної ідеї?

Володимир Циганенко

Цитування та використання будь-яких матеріалів порталу Etar на інших сайтах дозволяється лише з гіперпосиланням: www.etar.com.ua

в началов начало