новости отдых в Украине Нумерология: наука и практика, советы, услуги нумерология: советы профессионала в архив

Київській ТЕЦ- 5 – 40 років

Діяльність ТЕЦ-5 спрямована на задоволення суспільних потреб споживачів в електричній та тепловій енергії. Основним паливом для виробництва є газ, а резервним - мазут.
Основним предметом діяльності є виробництво теплової та електричної енергії в єдиному циклі транспортування, передачі, розподілу та постачання електричної і теплової енергії споживачам м. Києва.З початку вводу киевская ТЭЦ-5першого енергетичного блоку Київської ТЕЦ-5 відпущено 150 млрд. кВтг та 2,7 млн. Гкал. теплової енергії.
Видача електричної потужності в енергосистему здійснюється вісьмома повітряними лініями 110 кВ та двома повітряними лініями 330 кВ, живлення споживачів здійснюється напругою 10, 35 кВ.
Генератори турбоагрегатів першої черги підключені кожний через два трансформатори 10/35/110 кВ потужністю по 63 МВА на шини 110 і 35 кВ, а генератори другої черги - через блочні трансформатори потужністю 400 МВА на шини 110 і 330 кВ відповідно.
Вироблена теплова енергія передається споживачам м. Києва по 6-ти теплових мережах.
Проектне завдання будівництва ТЕЦ-5 розроблено 1966 року на основі "Схеми теплопостачання м. Києва на 1970-1975рр."

  • 28.02.68 було прийнято Постанову Уряду України про будівництво ТЕЦ-5.
  • 25.12.71 - введено в експлуатацію енергоблок ст.№1 електричною потужністю 100 МВт, тепловою - 160 Гкал/год і водогрійний котел ПТВМ-180 ст. №1.
  • 25.06.72 - введено в експлуатацію енергоблок ст.№2 електричною потужністю 100 МВт, тепловою 160 Гкал/год.
  • 25.12.72 - введено в експлуатацію водогрійний котел ПТВМ-180 ст.№2.
  • 25.12.74 - введено в експлуатацію енергоблок ст.№3 електричною потужністю 250 МВт, тепловою - 330 Гкал/год.
  • 25.11.76 - введено в експлуатацію енергоблок ст.№4 електричною потужністю 250 МВт, тепловою - 330 Гкал/год.
  • 30.11.77 - введено в експлуатацію водогрійний котел ПТВМ-180 ст.№3.
  • Водогрійний котел КВГМ-180 ст.№4 був введений в роботу у квітні 1993р., водогрійний котел КВГМ-180 ст.№5 - у грудні 1998р.

У будівництві та монтажі обладнання ТЕЦ-5 брали участь будівельне управління тресту „Південенергобуд”, трести : „Південтеплоенергомонтаж”, „Електропівденмонтаж”, „Південенергомонтаж”, „Укренергомонтажізоляція”, „Енергохімзахист” та інші підприємства.
З великою енергією та високим творчим піднесенням будували, монтували, налагоджували, випробували та освоювали обладнання нової електростанції:На БЩУ ТЭЦ-5
Ромащенко Г.В., Титков М.І., Бондарев В.В., Антощук М.К., Костюков В.І.,
Жиленко В.М., Шестаков А.Ю., Богданов М.С., Потапов А.А., Савченко Л.В.,
Федорченко Л., Томаш З.П., Кладченко В.Г., Гринштейн В.Ю., Кушніренко В.Ю. та інші.
З 1968, Є.І. Чулков працював директором споруджуваної, а потім експлуатованої, самої великої в Україні теплоелектроцентралі - Київської ТЕЦ-5.
Великою заслугою його є постійна особиста участь у здійсненні всіх нових рішень спрямованих на підвищення надійності й економічності ТЕЦ-5.
Упровадження нових прогресивних методів у будівельній частині цієї електростанції показало їхню велику перевагу перед старими методами спорудження великих електростанцій.
Винайдені київськими інженерами брускові конструкції були основними елементами для спорудження головного корпуса ТЕЦ-5. Легкість і міцність цих конструкцій, економія засобів і матеріалів при їхньому використанні, значне скорочення термінів монтажу сприяли широкому застосуванню брускових конструкцій при будівництві електростанцій як у нашій країні, так і за її межами. Також унікальними були фундаменти під могутні турбоагрегати і котлоагрегати, що спиралися на палі з глибиною закладення до 25 м.
Колективом ТЕЦ-5 успішно вирішувалися питання впровадження й освоєння самих великих теплофікаційних турбоагрегатів електричною потужністю 250/300 МВт , тепловою 330 Гкал/година, що працюють на надкритичних параметрах пари.
Усі ці нові прогресивні рішення впроваджувалися й освоювалися при особистій участі і під керівництвом Є.І. Чулкова. У результаті проробленої роботи, ТЕЦ-5 у рекордно короткий термін була введена на повну потужність, будучи однієї із самих економічних і надійних теплових електростанцій галузі.Чулков Е.И.
У 1984 році в сімдесятирічному віці Є.І. Чулков іде на заслужений відпочинок. Але недовго йому довелося відпочивати, натура і його характер не давали йому жити, не працюючи в рідній енергетиці. У цьому ж році його запросили на роботу директором головного навчального комбінату “Київенерго“. Підготовка персоналу для роботи в енергетиці, підвищення його кваліфікації мали велике значення для галузі. Призначення директором навчального комбінату “Київенерго“ досвідченого, висококваліфікованого і талановитого організатора дозволило зробити навчальний комбінат центром підготовки і підвищення кваліфікації енергетиків країни. На цій посаді Є.І. Чулков стає наставником молодих фахівців і вчителем старшого покоління енергетиків, передаючи їм свої глибокі знання і багатий досвід роботи, готуючи гідну зміну енергетиків для виконання відповідальних задач, що стоять перед галуззю.
Свою виробничу діяльність Є.І. Чулков постійно поєднував з активною суспільною діяльністю, будучи протягом двадцяти років депутатом районних, міських і обласних Рад депутатів трудящих. Пішовши з останньої роботи у 1992 році він очолив Раду старійшин енергетиків України, у якій працював практично з її заснування, мобілізуючи знання і великий досвід роботи ветеранів в енергетиці по відновленню колишньої слави енергетиків України і подальшому розвиткові галузі.
За плідну діяльність, участь у Великій Вітчизняній Війні і великі заслуги в розвитку енергетики України Є.І. Чулков нагороджений тридцятьма урядовими нагородами з них десятьма орденами і двадцятьма медалями, йому привласнені почесні звання України, СРСР, СНД.
Чуйне й уважне ставлення до людей, активна життєва позиціянадали Євгенію Івановичу Чулкову глибоку повагу і любов у широких колах енергетиків України і за її межами.
Впродовж останніх років значно підвищилися вимоги до забезпечення зниження викидів з димовими газами. З метою підвищення ККД та зменшення забруднення навколишнього середовища на Київській ТЕЦ-5 виконана реконструкція КВГМ-180 з встановленням димососу рециркуляції димових газів. Постійно виконуються роботи з контролю та вдосконаленню процесу горіння у топках котлів.
Для забезпечення потреб станції в підготовленій воді змонтована та введена в експлуатацію установка зворотнього осмосу, що дозволило зменшити витрати на хімічні реагенти та зменшити відходи цього виробництва.
З постійним зростанням споживання електричної енергії у зв’язку з значним будівництвом та розширенням м. Києва виникла необхідність підвищення відпуску електричної енергії від відкритого розподільчого пристрою, для цього планується виконати його реконструкцію. Для забезпечення надійного електропостачання виконано реконструкцію системи охолодження Автотрансформатора №1. Реконструкція системи охолодження Автотрансформатора №2 в стадії виконання.
У зв’язку з значними термінами експлуатації енергетичного обладнання розроблена стратегія його модернізації на період з 2012-2020 рр.

Володимир Циганенко

в началов начало